|  
  |  FAQ  |
wiskunde.eu
 
U bent hier: home - theorie
 
 
Overzicht theorie van wiskunde.eu:
Rekenen:
Rekenvolgorde
Negatief getal in het kwadraat
Afronden
Lineaire functies:
Algemeen
grafiek
tekenen bij
y = ax + b
voorbeeld 2:
y = ax + b
Kwadratische functies:
Algemeen
Tekenen van een grafiek voorbeeld 1
Tekenen van een grafiek voorbeeld 2
snijpunten x-as en y-as
Berg- of dalparabool
Extreme waarden
Lineaire vergelijkingen:
Algemeen
Vergelijkingen oplossen
vergelijkingen oplossen balans-methode
Kwadratische vergelijkingen:
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren: product-som-methode
vergelijkingen oplossen
abc-formule
Goniometrie:
Algemeen
Hellingsgetal
Tangens
Tangens: voorbeelden
Sinus
Sinus: Voorbeelden
Cosinus
Cosinus: voorbeelden
Statistiek: diagrammen:
Centrummaten: gemiddelde, modus en mediaan
Diagrammen tekenen
Boxplot & spreidings-diagram
Handig tellen
Statistiek: procenten:
decimalen
rekenen met procenten
rekenen met procenten deel 2
rekenen met korting
rekenen met prijsverhoging
toename en afname
Terugrekenen
© 2018, wiskunde.eu  versie: 7.6.0  |  Voorwaarden:  |  Voorwaarden scholen:  |  Jouw Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 17-09-2017 @ 20:48:52  |