| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
ontbinden in factoren
ontbinden in factoren 2
welke vergelijkingen
vergelijking ax2_c
vergelijking ax2_bx
vergelijking ax2_bx_c
abc formule
disciminant
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Kwadratische vergelijkingen: ax2 + c = 0
ax2 = c
Andere gelijksoortige vergelijkingen: ax2 - c = 0    en    x2= 0
Stappenplan: 2x2 - 18 = 0

1. Zorg dat je de getallen links wegwerkt. Getallen naar rechts.
2x2 = 18
2. Delen door het getal voor x2.
x2 = 9
3. Wortel nemen aan beide kanten: (let op: √9 = 3 ∨ √9 = - 3)
x = -3 of x = 3
ax2 + c = 0:
 
Voorbeeld 1:
Los de volgende vergelijking op: 2x2 - 32 = 0
2x2 - 32 = 0
2x2 = 32
x2 = 16
x = 4 ∨ x = - 4
↓ getallen naar rechts.
↓ deel door getal voor x.
↓ wortel nemen
 
Voorbeeld 2:
Los de volgende vergelijking op: 3x2 - 27 = 0
3x2 - 27 = 0
3x2 = 27
x2 = 9
x = 3 ∨ x = - 3
↓ getallen naar rechts.
↓ deel door getal voor x.
↓ wortel nemen
 
Voorbeeld 3:
Los de volgende vergelijking op: 3x2 + 27 = 0
3x2 + 27 = 0
3x2 = - 27
x2 = - 9
√(-9) bestaat niet → geen oplossingen
↓ getallen naar rechts.
↓ deel door getal voor x.
↓ wortel nemen
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |