| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
ontbinden in factoren
ontbinden in factoren 2
welke vergelijkingen
vergelijking ax2_c
vergelijking ax2_bx
vergelijking ax2_bx_c
abc formule
disciminant
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Kwadratische vergelijkingen: Discrimant
Wanneer we een kwadratische formule krijgen kunnen we het aantal snijpunten met de x-as berekenen. Dit doen we door een gedeelte van de abc-formule te gebruiken.

Hieronder nog een kleine terugblik.
Theorie:
Gegeven een kwadratische vergelijking in de vorm: ax2 + bx + c = 0

Om deze vergelijking op te lossen gebruik je ontbinden in factoren of de abc-formule:

De abc-formule:
D = b2 - 4ac
x1 =
-b - D
2a
x2 =
-b + D
2a
In de bovenstaande formule staat D.
Je kan je afvragen wanneer je wel de wortel kan nemen en wanneer niet.

-9 bestaat namelijk niet.
Welke mogelijkheden heb je?

© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |