| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire functies
grafiek tekenen
grafiek tekenen 2
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Lineaire functies:
Theorie:
Een functie van de graad één met de algemene vorm
y = ax + b waarvan de grafiek een rechte lijn is.

a = richtingcoëfficient
b = snijpunt met de y-as in het punt (0,b)
a =
verticale verplaatsing
horizontale verplaatsing
of:  
rc =
verticale verplaatsing
horizontale verplaatsing
Het richtingscoëfficient van lijn m noteren we als: rcm
De grafiek van een lineaire formule is een rechte lijn.
a < 0, De grafiek daalt.. (gaat naar beneden).
a > 0, De grafiek stijgt.. (gaat omhoog)
Opmerking 1:
Voorbeeld 1:
Gegeven is de functie: y = 3x + 4

Bij deze functie hoort de volgende grafiek:

In deze functie zijn:
a = 3   (per stap steeds 3 omhoog)
b = 4   (snijpunt met de y-as)

Kort omschreven: Je begint op y = 4, vervolgens ga je steeds 1 stap naar rechts en 3 omhoog.

© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |