| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire functies
grafiek tekenen
grafiek tekenen 2
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Lineaire functies: Grafiek tekenen
Theorie:
Een functie van de graad één met de algemene vorm
y = ax + b waarvan de grafiek een rechte lijn is.

a = richtingcoëfficient
b = snijpunt met de y-as in het punt (0,b)
a =
verticale verplaatsing
horizontale verplaatsing
of:  
rc =
verticale verplaatsing
horizontale verplaatsing
Het richtingscoëfficient van lijn m noteren we als: rcm
De grafiek van een lineaire formule is een rechte lijn.
a < 0, De grafiek daalt.. (gaat naar beneden).
a > 0, De grafiek stijgt.. (gaat omhoog)
Opmerking 1:
Het maken van een grafiek bij een lineaire formule kan op verschillende manieren.
1) Met een tabel als hulpmiddel.   (Voorbeeld vind je hieronder)
2) a en b in een functie gebruiken.
Voorbeeld 1:
Gegeven is de functie: y = 2x - 1

Bij deze functie hoort de volgende grafiek:

We maken een tabel met x = 0 t/m 6.

x
0
1
2
3
4
5
6
y
 
 
 
 
 
 
 
Neem als eerste: x = 0, deze vul je in, in de formule: y = 2x - 1

y = 2 · 0 - 1 = -1

Vervolgens vul je alle getallen t/m 6 in. Deze getallen vul je in, in de tabel:

x
0
1
2
3
4
5
6
y
-1
1
3
5
7
9
11
Wanneer je de tabel af hebt, kun je alle punten in een assenstelsel tekenen.

We weten dat het een rechte lijn moet zijn.
In dit geval hoef je dan ook alleen het begin- en eindpunt te tekenen en een rechte lijn te trekken.
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |