| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
vergelijkingen oplossen
balansmethode
stappenplan
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Vergelijkingen: Balansmethode
Bij het oplossen van lineaire vergelijkingen kunnen we werken met een stappenplan.
Wanneer we volgens een vast patroon vergelijkingen oplossen, verminderen we de kans op fouten.
Hieronder vind je het stappenplan en een aantal voorbeelden.
Stappenplan:

1. Werk de haakjes weg.

2. Zorg dat alle getallen aan de ene kant van het '='-teken komen te staan.

3. Zorg dat alle letters aan de andere kant van het '='-teken komen te staan.

4. Zorg dat je naar 1x gaat door te delen door het getal voor de x
(of: 1a, 1b, 1c... enz)
Opmerking 1:
 
Voorbeeld 1:
Los de volgende vergelijking op: 5x + 4 = 3x + 10
De vergelijking van deze weegschaal ontstaat door te kijken wat er links en rechts op de weegschaal ligt.

Links = 5x + 4
Rechts = 3x + 10

Zo ontstaat: 5x + 4 = 3x + 10
5x + 4 = 3x + 10
Aan beide kanten halen we 4 eraf.

5x = 3x + 6
5x = 3x + 6
Aan beide kanten halen we 3x eraf.

2x = 6
2x = 6

x = 3 (beide kanten ÷ 2)
Zoals je wel begrijpt is deze oplosmethode heel uitgebreid.

Hieronder geven we aan hoe je het wat korter kunt opschrijven, zonder plaatjes.
Bovenstaande oplossing kort opgeschreven:
5x + 4 = 3x + 10
5x = 3x + 6
2x = 6
x = 3
↓ beide kanten - 4
↓ beide kanten - 3x
↓ beide kanten ÷2
© 2023, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |