| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
vergelijkingen oplossen
balansmethode
stappenplan
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Vergelijkingen: stappenplan
Bij het oplossen van lineaire vergelijkingen kunnen we werken met een stappenplan.
Wanneer we volgens een vast patroon vergelijkingen oplossen, verminderen we de kans op fouten.
Hieronder vind je het stappenplan en een hyperlink naar een aantal voorbeelden.
Stappenplan vmbo:
1.
Werk de haakjes weg.
2.
Zorg dat alle 'losse' getallen aan de rechterkant van
het = - teken komen te staan.
3.
Zorg dat alle variabelen (letters) aan de linkerkant van
het = - teken komen te staan.
4.
Zorg dat je aan de linkerkant 1 x een letter hebt staan. bv. x, a, b of d, enz.
Opmerking 1:
Voor havo / vwo:
Bij de havo worden de vergelijkingen steeds moeilijker. Je moet dan meer stappen zetten om een vergelijking op te lossen.
Hieronder staat een stappenplan voor de havo / vwo.
Stappenplan havo/vwo:
1.
Werk haakjes weg.
2.
Werk de breuken weg
3.
Werk aan één kant de getallen weg.
(zodat de getallen aan 1 kant staan)
4.
Werk aan de andere kant de letters weg.
(zodat er aan 1 kant alleen nog letters staan)
5.
Maak van het aantal letters: 1 x letter van.
(door te delen door het getal voor de letter)
Opmerking 1:
© 2023, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |