| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
Theorie:
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
algemeen
rekenen met procenten
percentage berekenen
kortingen
prijsverhoging
toe en afname
terugrekenen
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Procenten > algemeen:
In het dagelijks leven kom je overal procenten tegen. Denk maar aan de volgende dagelijke situaties:

- Ik heb 100 euro op de bank gezet waardoor ik 3% rente krijg
- gisteren heb ik een broek gekocht. Ik kreeg 17% korting.

Procenten zijn handig als je getallen met elkaar wilt vergelijken.
Het woord procent komt van per cent, dat betekent: per 100

1 procent betekent dus: één van de honderd.

Kijk maar naar het plaatje hiernaast: één van de honderd vakjes is gekleurd Dus: 1% is gekleurd.
Breuken:
Op de basisschool leer je al werken met breuken. Bekijk het figuur hiernaast.
Dit figuur bestaat uit 8 vakjes, drie vakjes zijn gekleurd.
We zeggen dat 3 van de 8 vakjes is gekleurd of:
3
8
van de figuur is gekleurd.
Decimalen:
Een breuk kun je ook anders schrijven, namelijk als een kommagetal

3
8
is hetzelfde als 3 ÷ 8

Als je dit uitrekent met je rekenmachine krijg je : 0,375
Procenten:
Van een decimaal getal kun je ook de uitrekenen hoeveel procent dat decimaal getal is.
Wat je hiervoor moet doen is het decimaal getal vermenigvuldigen met 100.

Hierboven hebben we een breuk uitgerekend.
We kregen: 0,375.

Wanneer we dit omzetten naar procenten dan vermenigvuldigen we dit met 100.

Dus:
0,375 × 100 = 37,5%
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |