| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
Theorie:
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
algemeen
rekenen met procenten
percentage berekenen
kortingen
prijsverhoging
toe en afname
terugrekenen
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Percentage berekenen:
Om procenten te berekenen, is het slim om een tabel te maken.
Volg het stappenplan bij procenten:
Stap 1: Maak een tabel.
Stap 2: Zet procent en aantal in de tabel.
Stap 3: Noteer de getallen die je weet in de tabel
Stap 4: Reken eerst terug naar 1
Stap 5: Bereken het gevraagde
fig 1: stappenplan Procenten berekenen
Voorbeeld 1:
Op Calvijn werken 50 leraren. Hiervan drinken 35 docenten thee.

Hoeveel procent van de docenten op Calvijn drinkt thee?

Volg het stappenplan:
Stap 1: Maak een tabel:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2: Zet procent en aantal in tabel:
 
procent
 
 
 
aantal
 
 
 
Stap 3: Gegevens die je weet:
 
procent
100%
 
 
aantal
50
 
35
Stap 4: Reken eerste 1 uit:
 
procent
100%
2%
 
aantal
50
1
35
Stap 5: Reken 35 uit:
 
procent
100%
2%
70%
aantal
50
1
35
Antwoord:70%
Voorbeeld 2:
Iris krijgt voor haar verjaardag een zakje M&M's, met daarin 87 M&M's in allerlei kleuren. 18 M&M's zijn rood.

Hoeveel % van de M&M's is rood?
Volg het stappenplan:
Stap 1: Maak een tabel:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2: Zet procent en aantal in tabel:
 
procent
 
 
 
aantal
 
 
 
Stap 3: Gegevens die je weet:
 
procent
100%
 
 
aantal
87
 
18
Stap 4: Reken eerste 1 uit:
 
procent
100%
1,149...%
 
aantal
87
1
18
Stap 5: Reken 18 uit:
 
procent
100%
1,149...%
20,7%
aantal
87
1
18
Antwoord: 20,7 %
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |