| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
Theorie:
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
algemeen
rekenen met procenten
percentage berekenen
kortingen
prijsverhoging
toe en afname
terugrekenen
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Procenten en kortingen:
Wanneer je korting krijgt en wilt weten wat je uiteindelijk over houdt is het slim om een tabel te maken.
Volg het stappenplan bij korting:
Stap 1: Bereken het precentage wat je krijgt bij een verhoging.
Stap 2: Maak een tabel.
Stap 3: Zet procent en aantal in de tabel.
Stap 4: Noteer de getallen die je weet in de tabel
Stap 5: Reken eerst terug naar 1%
Stap 6: Bereken het gevraagde
fig 1: stappenplan bedrag berekenen bij korting
Voorbeeld 1:
Een Auto kostte vorig jaar € 22.451,-
Dit jaar is de nieuwwaarde van de auto toegenomen met 1,8%

Hoeveel moet je nu betalen voor de auto?

Volg het stappenplan:
Stap 1: Bereken eindpercentage
Percentage eind bedrag = 100 + 1,8 = 101,8%
Stap 2: Maak een tabel:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 3: Zet procent en aantal in tabel:
 
procent
 
 
 
aantal
 
 
 
Stap 4: Gegevens die je weet:
 
procent
100%
 
101,8%
bedrag
22.451
 
 
Stap 5: Reken eerste 1% uit:
 
procent
100%
1%
101,8%
bedrag
22.451
224,51
 
Stap 6: Reken 101,8% uit:
 
procent
100%
1%
101,8%
bedrag
22.451
224,51
22.855,12
Antwoord: € 22.855,12
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |