| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
Theorie:
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
algemeen
rekenen met procenten
percentage berekenen
kortingen
prijsverhoging
toe en afname
terugrekenen
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Toename en afname:
Om de procentele toename of korting te berekenen, is het slim om een tabel te maken.
Volg het stappenplan bij procenten:
Stap 1: Bereken de toename of afname.
Stap 2: Maak een tabel.
Stap 3: Zet procent en aantal in de tabel.
Stap 4: Noteer de getallen die je weet in de tabel
Stap 5: Reken eerst terug naar 1
Stap 6: Bereken de procentuele toename of afname
fig 1: stappenplan procentuele toename of korting berekenen
Voorbeeld 1:
Een DVD-recorder kost normaal € 349,-
Tijdens de uitverkoop kost de DVD-recorder nu nog € 300,-

Bereken hoeveel procent korting krijg je op deze DVD-recorder?

Volg het stappenplan:
Stap 1: Bereken de afname
Afname = € 349 - € 300 = € 49,-
Stap 2: Maak een tabel:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 3: Zet procent en aantal in tabel:
 
procent
 
 
 
aantal
 
 
 
Stap 4: Gegevens die je weet:
 
procent
100%
 
 
bedrag
349
 
49
Stap 5: Reken eerste 1 uit:
 
procent
100%
0,286...%
 
bedrag
349
1
49
Stap 6: Reken 49 uit:
 
procent
100%
0,286...%
14,0%
bedrag
349
1
49
Antwoord: 14,0%
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |