| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
afronden
negatief getal in kwadraat
rekenvolgorde
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Rekenen - afronden:
Afronden:
Bij het afronden van getallen zorgen we dat het getal korter schrijven zonder dat de waarde van het getal heel erg veranderd. Belangrijk is dat je je hier aan de wiskunderegels houdt.

Bij het afronden kijk je altijd naar 1 decimaal meer dan dat je wilt afronden.

Is dit getal 0, 1, 2 of 4 Dan verandert het getal niet.
Is dit getal 5, 6, 7, 8 of 9 Dan verhoogt het getal met 1.
Voorbeeld 1:

Rond het volgende getal af op 3 decimalen 3,2458322

1. Afronden op 3 decimalen: we kijken naar het 4de decimaal.
2. Dit getal = 8: we moeten naar boven afronden!
3. Het 3de decimaal verhoogd met 1:

Antwoord: 3,246
Voorbeeld 2:

Rond het volgende getal af op 2 decimalen 9,2436872

1. Afronden op 2 decimalen: we kijken naar het 3de decimaal.
2. Dit getal = 3: we moeten naar beneden afronden!
3. Het 2de decimaal blijft onveranderd:

Antwoord: 9,24
Regels bij het afronden:
Als in de vraag staat dat je moet afronden, dan moet je afronden op wat gevraagd wordt.
tussendoor mag je nooit afronden, je moet doorrekenen met het niet-afgeronde getal.
Wanneer je toch een tussen-antwoord neer zet noteer het afgeronde getal gevolgd door '...'
bv: 3,458232 afronden op 3 decimalen: ≈ 3,458...
Bij afronden gebruik je ≈ teken. Dit betekent 'is ongeveer gelijk aan'.
Laat de nullen weg. wanneer je antwoord krijgt dat eindigt op nullen, dan moet je deze weglaten.
9,670000 = 9,67
Procenten: afronden op 1 decimaal
Personen en objecten: afronden op een geheel getal
Geld: afronden op twee decimalen (je hebt ook centen) bv. € 4,70
Als er toc een geheel getal uit komt noteer dan met 0 decimalen, maar wel gevolgd door: ,-
€ 5,00 euro wordt dan € 5,- of 5 euro
graden: van een hoek afronden op nul decimalen (voor havo / vwo op één decimaal)
Hellingsgetal afronden op drie decimalen
Bijzondere situaties:
Frits moet met een kruiwagen waar 60 liter zand in kan een berg zand van 1 032 liter weg kruien.
Hoeveel keer moet hij lopen om al het zand weg te kruien?

Antwoord:
1 032 ÷ 60 = 17,2 keer kruien.
Dit moet je naar boven afronden omdat je voor dat kleine beetje zand ook moet kruien.
Frits gaat limonade verkopen. Hij heeft een kan met 1,7 liter limonade.
Hij vult de bekers waar 0,2 liter in kan.
Hoeveel bekertjes limonade kan hij verkopen?

Antwoord:
1,7 ÷ 0,2 = 8,5 bekertjes.
Dit moet je naar beneden afronden omdat je een half bekertje niet kan verkopen.
© 2023, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |