| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
afronden
negatief getal in kwadraat
rekenvolgorde
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
woordenboek
Rekenen: rekenvolgorde
Theorie:
Rekenvolgorde:

De rekenvolgorde die je moet hanteren:
1. Haakjes uitwerken
2. Machtsverheffen (bv. kwadrateren), Worteltrekken
3. Vermenigvuldigen, Delen
4. Optellen, Aftrekken
Bij het berekenen van sommen houden we ons aan de bovenstaande rekenvolgorde
 
Voorbeeld 1:
Bereken: (5 - 2) × 4 + 2 × 3
(5 - 2) × 4 + 2 × 3
↓ 1. eerst haakjes uitwerken
3 × 4 + 2 × 3
↓ 2. vermenigvuldigen
12 + 6
↓ 3. optellen
18
 
Voorbeeld 2:
Bereken: 5 - 3 × 3 + 2 × 3 × (2 - 1)
5 - 3 × 3 + 2 × 3 × (2 - 1)
↓ 1. eerst haakjes uitwerken
5 - 3 × 3 + 2 × 3 × 1
↓ 2. vermenigvuldigen
5 - 9 + 6
↓ 3. optellen en aftreken
-4 + 6 = 2
Staan er meer berekeningen van vermenigvuldigen en delen dan werk je deze van links naar rechts weg.
Opmerking:
Staan er meer berekeningen van optellen en aftrekken dan werk je deze van links naar rechts weg.
Opmerking:
Geldt: Meneer van Dalen Wacht op Antwoord?

Nee, dit geldt niet!!!
Opmerking:
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |