| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
driehoeken
oppervlakte driehoeken
vierhoeken
oppervlakte vierhoeken
cirkels
woordenboek
Meetkunde: Driehoeken:
De meeste driehoeken die we tegen komen hebben geen speciale eiogenschappen.
We geven hier de driehoeken die wel speciale eigenschappen hebben.
Belangrijk om te weten:

- Scherpe hoeken = hoeken kleiner dan 90°.
- Rechte hoeken = hoek van 90°.
- Stompe hoeken = hoeken tussen 90° en 180° in.
 
Scherphoekige driehoek
- Alle hoeken zijn scherp
Rechthoekige driehoek
- één hoek is recht
Stomphoekige driehoek
- één hoek is stomp
Naast de rechthoekige driehoek heb je nog twee belangrijke driehoeken:
 
Gelijkbenige driehoek
- 2 zijden gelijk (benen)
- 2 basishoeken zijn gelijk
- lijnsymmetrisch
Gelijkzijdige driehoek
- alle zijden gelijk
- alle hoeken gelijk (60°)
- 3 symmetrieassen
Gelijkbenige driehoeken zijn nog onder te verdelen in 3 categorieën:
 
Gelijkbenige scherphoekige driehoek
- 2 zijden gelijk (benen)
- 2 basishoeken zijn gelijk
- lijnsymmetrisch

+ alle hoeken zijn scherp
Gelijkbenige rechthoekige driehoek
- 2 zijden gelijk (benen)
- 2 basishoeken zijn gelijk
- lijnsymmetrisch

+ één hoek is recht
Gelijkbenige stomphoekige driehoek
- 2 zijden gelijk (benen)
- 2 basishoeken zijn gelijk
- lijnsymmetrisch

+ één hoek is stomp
Oppervlakte van een driehoek.
Theorie:
De oppervlakte van een driehoek bereken je met de volgende formule:

opp driehoek =
basis × hoogte
2
of:
opp driehoek =
1
2
× basis × hoogte

De basis en hoogte staan altijd loodrecht op elkaar.

Basis is één van de zijde. De hoogte is de kortste afstand van het laatste punt tot de basis (onder een hoek van 90°).

© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |