| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
driehoeken
oppervlakte driehoeken
vierhoeken
oppervlakte vierhoeken
cirkels
woordenboek
Meetkunde: Vierhoeken:
Een vierhoek heeft vier zijden en vier hoeken. Er zijn heel veel verschillende vierhoeken te benoemen.
Hieronder volgt een lijstje met de bekendste.
 
Vierkant:
- Alle zijden zijn even lang
- Overstaande zijden zijn evenwijdig.
- Alle hoeken zijn gelijk (90°)
- Diagonalen snijden elkaar middendoor en staan loodrecht.
- Diagonalen zijn even lang.
Rechthoek:
- Overstaande zijden zijn even lang
- Overstaande zijden zijn evenwijdig.
- Alle hoeken zijn gelijk (90°)
- Diagonalen snijden elkaar middendoor.
- Diagonalen zijn even lang.
Parallellogram:
- Overstaande zijden zijn even lang
- Overstaande zijden zijn evenwijdig.
- Overstaande hoeken zijn gelijk.
- Diagonalen snijden elkaar middendoor.
Vlieger:
- 2 × 2 Aangrenzende zijden zijn gelijk.
- Twee hoeken zijn gelijk. (lijnsymmetrisch).
- Één diagonaal is de symmetrieas.
- Diagonalen staan loodrecht.
Ruit:
- Alle zijden zijn even lang
- Overstaande zijden zijn evenwijdig.
- Overstaande hoeken zijn gelijk.
- Diagonalen snijden elkaar middendoor en staan loodrecht.
Trapezium
- Twee zijden zijn evenwijdig.
- Andere zijden noem je benen.
- Twee hoeken aan een been zijn samen 180°.
Gelijkbenige trapezium
- Twee zijden zijn evenwijdig.
- Andere zijden noem je benen.
- Twee hoeken aan een been zijn samen 180°.
- Diagonalen zijn even lang.
- Twee keer twee gelijke hoeken. (lijnsytmmetrisch)
Hier krijg je een overzicht van de vierhoeken.
 
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |