| FAQ |
wiskunde.eu
 
 
algebraische vaardigheden
goniometrie
kwadratische formules
kwadratische vergelijkingen
lineaire formules
lineaire vergelijkingen
procenten
rekenen basis
rekenen met letters
ruimte meetkunde
ruimte meetkunde
statistiek
tafels
vlakke meetkunde
driehoeken
oppervlakte driehoeken
vierhoeken
oppervlakte vierhoeken
cirkels
woordenboek
Meetkunde: Cirkels:
 
Theorie:
Een cirkel is gesloten kromme (lijn) waarbij alle punten op de kromme even ver van punt M liggen.

Punt M is dus het midden van de cirkel (middelpunt).

De afstand van het middelpunt tot aan de cirkel heet straal.
twee stralen die in elkaars verlengde liggen, vormen een middellijn.

De afstand van de middellijn noemt men diameter.
Oppervlakte cirkel / Omtrek cirkel.
 
Theorie:
De omtrek van een cirkel bereken je met de volgende formule:

omtrek cirkel = × diameter
De oppervlakte van een cirkel bereken je met de volgende formule:

oppervlakte cirkel = × straal2


diameter = 2 × straal
 
Voorbeeld 1:
Bereken de oppervlakte en omtrek van de cirkel hiernaast:
straal = 6 ÷ 2 = 3 cm
oppervlakte cirkel = × straal2
oppervlakte cirkel = × 32 = 28,274... ≈ 28,27 cm2
omtrek cirkel = × diameter
omtrek cirkel = × 6 = 18,849... ≈ 18,85 cm
 
Voorbeeld 2:
Bereken de oppervlakte en omtrek van de cirkel hiernaast:
oppervlakte cirkel = × straal2
oppervlakte cirkel = × 42 = 50,265... ≈ 50,27 cm2
diameter = 4 × 2 = 8 cm
omtrek cirkel = × diameter
omtrek cirkel = × 8 = 25,132... ≈ 25,13 cm
Oppervlakte ring.
 
Voorbeeld 3:
Zie het figuur hiernaast.
Bereken de oppervlakte van het blauwe vlak:
Blauwe vlak = opp grote cirkel - opp kleine cirkel
oppervlakte grote cirkel = × 52 = 78,539... cm2
oppervlakte kleine cirkel = × 32 = 28,274... cm2
Verschil = 78,539... - 28,274... = 50,265... ≈ 50,27 cm2
 
Voorbeeld 4:
Zie het figuur hiernaast. Dit figuur bestaat uit twee halve cirkels
Bereken de oppervlakte van het blauwe vlak:
Blauwe vlak = opp grote halve cirkel - opp kleine halve cirkel
oppervlakte grote cirkel = × 52 × 0,5 = 39,269... cm2
oppervlakte kleine cirkel = × 32 × 0,5 = 14,137... cm2
Verschil = 39,269... - 14,137... = 25,132... ≈ 25,13 cm2
© 2024, wiskunde.eu  versie: 8.0.0  |  Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  Laatst bijgewerkt: 28-07-2020 @ 15:12:22  |